549

عدم تشکیل کلاسهای استاد عارضی

عدم تشکیل کلاسهای استاد عارضی

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاسهای استاد عارضی امروز مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله