549

عدم تشکیل کلاسهای استاد عارضی

عدم تشکیل کلاسهای استاد عارضی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاسهای ساعت ۱۶ و ۱۸ امروز مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله