549

عدم تشکیل کلاسهای استاد صفوی

عدم تشکیل کلاسهای استاد صفوی

تمامی کلاسهای استاد صفوی امروز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ برگزار نمی گردد، و جبرانی آن روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ در همان ساعت خودشان به صورت حضوری برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله