عدم تشکیل کلاسهای استاد صفوی

عدم تشکیل کلاسهای استاد صفوی

تمامی کلاسهای استاد صفوی امروز سه شنبه مورخ 1401/02/06 برگزار نمی گردد، و جبرانی آن روز چهارشنبه مورخ 1401/02/07 در همان ساعت خودشان به صورت حضوری برگزار می گردد.

اشتراک گذاری این مقاله