عدم تشکیل کلاسهای استاد صفوی

عدم تشکیل کلاسهای استاد صفوی

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاس های استاد صفوی در روز شنبه مورخ 1402/02/16 تشکیل نمی شود.

اشتراک گذاری این مقاله