549

عدم تشکیل کلاسهای استاد صفوی

عدم تشکیل کلاسهای استاد صفوی

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاس های استاد صفوی در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ تشکیل نمی شود.

اشتراک گذاری این مقاله