549

عدم تشکیل کلاسهای استاد صفوی

عدم تشکیل کلاسهای استاد صفوی

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاسهای استاد صفوی روزهای ۱۰ و ۱۱ اردیبهشت ماه برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله