عدم تشکیل کلاسهای استاد صفوی

عدم تشکیل کلاسهای استاد صفوی

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاسهای استاد صفوی امروز مورخ 1401/09/20 برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله