549

عدم تشکیل کلاسهای استاد صفوی

عدم تشکیل کلاسهای استاد صفوی

تمامی کلاسهای استاد صفوی امروز مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله