عدم تشکیل کلاسهای استاد صفوی

عدم تشکیل کلاسهای استاد صفوی

تمامی کلاسهای استاد صفوی امروز مورخ 1401/08/09 برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله