549

عدم تشکیل کلاسهای استاد صفوی

عدم تشکیل کلاسهای استاد صفوی

کلاسهای استاد صفوی امروز مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله