549

عدم تشکیل کلاسهای استاد صفوی

عدم تشکیل کلاسهای استاد صفوی

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاسهای استاد صفوی این هفته مورخ ۲۳ الی ۲۶ بهمن برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله