549

عدم تشکیل کلاسهای استاد صفوی

عدم تشکیل کلاسهای استاد صفوی

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاسهای استاد صفوی امروز مورخ ۱۱ دی برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله