549

عدم تشکیل کلاسهای استاد شریفان

عدم تشکیل کلاسهای استاد شریفان

تمامی کلاسهای استاد شریفان امروز مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله