549

عدم تشکیل کلاسهای استاد شریفان

عدم تشکیل کلاسهای استاد شریفان

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاسهای استاد شریفان امروز مورخ ۷ دی برگزار نمی گردد

اشتراک گذاری این مقاله