549

عدم تشکیل کلاسهای استاد شریفان

عدم تشکیل کلاسهای استاد شریفان

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاس های استاد شریفان در روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ تشکیل نمی شود.

اشتراک گذاری این مقاله