عدم تشکیل کلاسهای استاد شاطر

عدم تشکیل کلاسهای استاد شاطر

كلاسهاى استاد شاطر امروز دوشنبه مورخ 1400/12/23 برگزار نمى گردد.

اشتراک گذاری این مقاله