549

عدم تشکیل کلاسهای استاد سیرتی

عدم تشکیل کلاسهای استاد سیرتی

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاسهای استاد سیرتی امروز مورخ ۱۷  اسفند برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله