549

عدم تشکیل کلاسهای استاد سمیه سلطان باغشاهی

عدم تشکیل کلاسهای استاد سمیه سلطان باغشاهی

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاس های استاد سمیه سلطان باغشاهی روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله