عدم تشکیل کلاسهای استاد سمیه سلطان باغشاهی

عدم تشکیل کلاسهای استاد سمیه سلطان باغشاهی

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاس های استاد سمیه سلطان باغشاهی روز پنج شنبه مورخ 1401/11/27 برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله