549

عدم تشکیل کلاسهای استاد سمیه باغشاهی

عدم تشکیل کلاسهای استاد سمیه باغشاهی

کلاسهای استاد سمیه باغشاهی فردا مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله