549

عدم تشکیل کلاسهای استاد سمیه باغشاهی

عدم تشکیل کلاسهای استاد سمیه باغشاهی

به اطلاع دانشجویان می رساند  کلاسهای استاد سمیه باغشاهی فردا مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله