549

عدم تشکیل کلاسهای استاد سلامی

عدم تشکیل کلاسهای استاد سلامی

کلاسهای استاد سلامی فردا مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله