549

عدم تشکیل کلاسهای استاد سلامی

عدم تشکیل کلاسهای استاد سلامی

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاسهای استاد سلامی روز یکشنبه مورخ ۱۲ اذر و روز سه شنبه مورخ ۱۴ آذر برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله