549

عدم تشکیل کلاسهای استاد سلامی

عدم تشکیل کلاسهای استاد سلامی

به اطلاع دانشجویان میرساند تمامی کلاسهای استاد سلامی امروز مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله