عدم تشکیل کلاسهای استاد سلامی

عدم تشکیل کلاسهای استاد سلامی

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاسهای استاد سلامی امروز مورخ 1402/01/15 برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله