549

عدم تشکیل کلاسهای استاد سلامی

عدم تشکیل کلاسهای استاد سلامی

تمامی کلاسهای استاد سلامی امروز مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله