549

عدم تشکیل کلاسهای استاد سلامی

عدم تشکیل کلاسهای استاد سلامی

تمامی کلاسهای  استاد سلامی روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله