عدم تشکیل کلاسهای استاد سلامی

عدم تشکیل کلاسهای استاد سلامی

تمامی کلاسهای  استاد سلامی روز پنجشنبه مورخ 1401/08/05 برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله