549

عدم تشکیل کلاسهای استاد سرتیپی

عدم تشکیل کلاسهای استاد سرتیپی

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاسهای استاد سرتیپی امروز مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله