549

عدم تشکیل کلاسهای استاد رمضانی

عدم تشکیل کلاسهای استاد رمضانی

تمامی کلاسهای استاد رمضانی امروز مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله