عدم تشکیل کلاسهای استاد رمضانی

عدم تشکیل کلاسهای استاد رمضانی

تمامی کلاسهای استاد رمضانی امروز مورخ 1401/08/01 برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله