549

عدم تشکیل کلاسهای استاد رفیعی

عدم تشکیل کلاسهای استاد رفیعی

کلاسهای استاد رفیعی روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله