عدم تشکیل کلاسهای استاد رضایی عباسی

عدم تشکیل کلاسهای استاد رضایی عباسی

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاسهای استاد رضایی عباسی روز پنجشنبه مورخ 1402/01/31برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله