549

عدم تشکیل کلاسهای استاد رضایی عباسی

عدم تشکیل کلاسهای استاد رضایی عباسی

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاسهای استاد رضایی عباسی روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله