549

عدم تشکیل کلاسهای استاد رضایی عباسی

عدم تشکیل کلاسهای استاد رضایی عباسی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاسهای استاد رضایی عباسی امروز مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله