عدم تشکیل کلاسهای استاد دولت آبادی

عدم تشکیل کلاسهای استاد دولت آبادی

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاسهای استاد دولت آبادی امروز مورخ 1401/09/07 برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله