549

عدم تشکیل کلاسهای استاد دولت آبادی

عدم تشکیل کلاسهای استاد دولت آبادی

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاسهای استاد دولت آبادی امروز مورخ ۴اردیبهشت برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله