549

عدم تشکیل کلاسهای استاد خیری دوست

عدم تشکیل کلاسهای استاد خیری دوست

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاسهای استاد خیری دوست فردا مورخ  ۱۳ آذر برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله