عدم تشکیل کلاسهای استاد خیری دوست

عدم تشکیل کلاسهای استاد خیری دوست

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاسهای استاد خیری دوست روز شنبه مورخ 1402/02/09 برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله