549

عدم تشکیل کلاسهای استاد خیری دوست

عدم تشکیل کلاسهای استاد خیری دوست

به اطلاع دانشجویان می رساند،تمامی کلاسهای استاد خیری دوست امروز مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ برگزار نمیگردد.

اشتراک گذاری این مقاله