549

عدم تشکیل کلاسهای استاد خیری دوست

عدم تشکیل کلاسهای استاد خیری دوست

تمامی کلاسهای استاد خیری دوست روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله