549

عدم تشکیل کلاسهای استاد حاج شاه ولدی

عدم تشکیل کلاسهای استاد حاج شاه ولدی

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاسهای استاد حاج شاه ولدی روز پنجشنبه مورخ ۱۳ اردیبهشت برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله