549

عدم تشکیل کلاسهای استاد جنگجو

عدم تشکیل کلاسهای استاد جنگجو

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاسهای استاد جنگجو امروز مورخ ۷ دی برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله