549

عدم تشکیل کلاسهای استاد بهرامی

عدم تشکیل کلاسهای استاد بهرامی

به اطلاع دانشجویان مى رساند تمامى کلاسهاى استاد بهرامی امروز مورخ ١۴٠٢/٠٧/١۷ برگزار نمى گردد.

اشتراک گذاری این مقاله