549

عدم تشکیل کلاسهای استاد امیری رز

عدم تشکیل کلاسهای استاد امیری رز

کلاسهای استاد امیری رز امروز مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله