549

عدم تشکیل کلاسهای استاد امیری رز

عدم تشکیل کلاسهای استاد امیری رز

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاسهای استاد امیری رز امروز مورخ ۲۴ بهمن برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله