549

عدم تشکیل کلاسهای استاد امیری رز

عدم تشکیل کلاسهای استاد امیری رز

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاسهای استاد امیری رز امروز مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله