549

عدم تشکیل کلاسهای استاد امیری رز

عدم تشکیل کلاسهای استاد امیری رز

به اطلاع دانشجویان میرساند کلاسهای استاد امیری رز امروز مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله