549

عدم تشکیل کلاسهای استاد امیری رز

عدم تشکیل کلاسهای استاد امیری رز

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاسهای استاد امیری رز امروز مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله