عدم تشکیل کلاسهای استاد امیری رز

عدم تشکیل کلاسهای استاد امیری رز

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاسهای استاد امیری رز امروز مورخ 1401/09/08 برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله