549

عدم تشکیل کلاسهای استاد اقبالیان

عدم تشکیل کلاسهای استاد اقبالیان

به  اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاسهای استاد اقبالیان فردا مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله