549

عدم تشکیل کلاسهای استاد اختری

عدم تشکیل کلاسهای استاد اختری

تمامی کلاسهای استاد اختری روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله