549

عدم تشکیل کلاسهای استاد اختری

عدم تشکیل کلاسهای استاد اختری

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاسهای استاد اختری روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله