عدم تشکیل کلاسهای استاد اختری

عدم تشکیل کلاسهای استاد اختری

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاسهای استاد اختری روز پنجشنبه مورخ 1401/12/11 برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله