549

عدم تشکیل کلاسهای استاد احمدزاده

عدم تشکیل کلاسهای استاد احمدزاده

تمامی کلاسهای استاد احمدزاده امروز مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله