عدم تشکیل کلاسهای استاد احمدزاده

عدم تشکیل کلاسهای استاد احمدزاده

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاسهای استاد احمدزاده امروز مورخ 1402/03/01 برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله