549

عدم تشکیل کلاسهای استاد احمدآباد

عدم تشکیل کلاسهای استاد احمدآباد

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های استاد احمد آباد در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ تشکیل نمی شود.

اشتراک گذاری این مقاله