549

عدم تشکیل کلاسهای استاد اجتهادی

عدم تشکیل کلاسهای استاد اجتهادی

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاسهای استاد اجتهادی از مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ الی ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله