عدم تشکیل کلاسهای استاد اجتهادی

عدم تشکیل کلاسهای استاد اجتهادی

به اطلاع دانشجویان می رساند تمامی کلاسهای استاد اجتهادی از مورخ 1401/12/01 الی 1401/12/09 برگزار نمی گردد.

اشتراک گذاری این مقاله